VISI BIEDRI

EGLĪTIS RAITIS

 

Izglītība

  • profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija klīniskās psiholoģijas apakšnozarē

 Darba vieta

  • Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs, psihologs;
  • Latvijas Universitāte, lektors;
  • Latvijas Pašvaldību mācību centrs, lektors;

Specializācija

  • klīniskā psiholoģija;
  • juridiskā psiholoģija;
  • akadēmiskā psiholoģija

E-pasts: egliitis.raitis@gmail.com

Tālrunis:27592077

 .