LKPA sertificētie klīniskie psihologi

Psihologa uzvārds, vārdsSertifikāta nr.      Sertifikāta
derīguma termiņš   
 Arnese-Ļihačova Jeļena           0021/2008 25.04.2013.
 Berga Guna  0030/2010 31.12.2015.
 Brice Marina  0035/2011 01.07.2016.
 Broka Inga 0046/2012 31.12.2017.
 Damberga Ilze   01.01.2019.
 Dauberga Natālija  0037/2011 01.11.2016.
 Harlamova Jeļena  0036/2011 01.07.2016.
 Jansone Ilze  0051/2015 01.06.2020.
 Kalniņa Laila  0023/2008 01.01.2019.
 Kronberga Zane  0041/2012 31.12.2017.
 Krūmiņa Indra  0042/2012 31.12.2017.
 Lamstere Jolanta  0024/2008 01.01.2019.
 Landmane Dace  0040/2012 31.12.2017.
 Martinsone Baiba  0025/2009 01.02.2019.
 Osipova Marina  0045/2012 31.12.2017.
 Pirsko Laura  0022/2008 01.01.2019.
 Putniece Inese  0026/2009 01.06.2014.
 Sarksņa Lilita 0028/2010 31.12.2015.
 Saulīte Simona  0039/2012 31.12.2017.
 Sebre Sandra  0033/2011 31.03.2016.
 Silkāne Vineta  0043/2012 31.12.2017.
 Skreitule-Pikše Inga  0032/2010 31.12.2015.
 Sniķere Inese 0034/2011 31.03.2016.
 Strika Evija 0029/2010 31.12.2015.
 Teivāne Ginta 0031/2010 31.12.2015.
 Veckrāce Kristīne 0052/2015 01.06.2020.
 Veitnere Ilze Brigita 0038/2011 01.11.2016.
 Žukova Zita 0044/2012 31.12.2017.


Psihologi, kuri vēlas precizēt vai atjaunot informāciju par sevi, ir aicināti aizpildīt biedru anketu. .